top of page
Sök
  • Skribentens bildMoa

Psykologisk trygghet

Öka kreativiteten, tilliten och produktiviteten i teamet och må bättre på köpet.

Psykologisk trygghet eller psychological safety, är ett begrepp som trendar för närvarande. Fint begrepp med fin innebörd men vad är det och hur gör man? Hur skapar man det och vad gör det för skillnad på vår arbetsplats och i vårt team?
Studier visar på en rad positiva effekter så som ökad kreativitet, tillit och produktivitet samt ökat självförtroende hos medarbetarna. Som om det inte var nog påvisar grupper med hög psykologisk trygghet förmågan att enklare lösa komplexa och svåra hinder och problem. Det gör att psykologisk trygghet som begrepp och kanske än mer som praktik är intressant för mer eller mindre alla.

Psykologisk trygghet innebär att skapa en arbetskultur där människor är bekväma att uttrycka sig och teammedlemmarna är villiga att ställa frågor och dela idéer. De är inte rädda för att göra misstag och förväntar sig inte att bli offentligt generade, förlöjligade eller straffas för att de vågar göra nya saker. Psykologisk trygghet är avgörande för alla arbetsmiljöer och emotionell intelligens har en stor positiv inverkan på den kollektiva tryggheten.

Forskning visar att en ledares låga emotionella intelligens skapar en arbetsmiljö där människor kan uppleva tillexempel manipulation, rädsla, brist på transparens, favorisering, lågt förtroende och inkonsekventa beteenden vilket har en negativ inverkan på deras motivation, prestation, kreativitet och skapar rädsla för att göra misstag.

Å andra sidan känner människor som arbetar i en högre känslomässigt intelligent arbetsmiljö uppmuntrade att lära av misstag och känner sig i större utsträckning värderade, inkluderade och trygga och beskriver sin ledare transparent, empatisk, stödjande och med hög självmedvetenhet.

Det är därför jag tror att teamledaren är en av de viktigaste aktörerna för att skapa psykologisk trygghet inom teamet och att han/hon kan behärskar sin egen emotionella intelligensförmåga är en viktig nyckelfaktor för hela teamets välmående.


Följande praktiska tips hjälper en ledare att höja sin egen emotionell intelligens för att bygga en kultur av psykologisk säkerhet.

Led genom gott exempel: Kultivera din egen självkännedom, berätta hur du känner, använd humor, visa sårbarhet och se misslyckanden och utmaningar som möjligheter att växa.

Att känna och låta känna: Om en ledare önskar att skapa större psykologisk trygghet i teamet och organisationen är det essentiellt att ha en hög emotionell medvetenhet. Att vara medveten om hur du själv känner och kan sätta ett namn på ditt nuvarande känslotillstånd och samtidigt reflektera över hur din egen emotionella reaktion påverkar andra är nyckel färdigheter att bemästra.

Gör varje teammedlem värdefull: Låt varje medlem i teamet känna sig värdefull och som en viktig pusselbit i helheten. Sikta på att skapa verklig och genuin kontakt och skapa utrymme för att varje individ skall kunna känna sig bekväma att vara sig själva. Visa omtanke och intresse.

Två öron och en mun: Det finns en anledning att det är så och som ledare är det bra att komma ihåg ibland. Prata mindre och lyssna mer. Ställ fler frågor. Gör det möjligt för andra att öppna upp och prata om det som också är utmanande och svårt i arbetsuppgifterna. Med stöd och någon som lyssnar kommer man långt. Låt teammedlemmarna dela med sig av en utmaning de brottas med, praktisera närvaro och lyssnande utan att kasta er/dig huvudstupa in i problemlösande.


Att förbättra sin egen emotionella intelligens är något som alla kan göra, bara att börja!

Ta små steg, ta hjälp och fira dina framgångar!


Enjoy!

/Moa


263 visningar0 kommentarer

Comments


_81A9736_edited.jpg
bottom of page