top of page
Sök
  • Skribentens bildMoa

Gränssättning

Låt oss tala om gränssättning. Enligt mig är det en färdighet som är avgörande för kvalitén på våra relationer. Hur vi sätter gränser har att göra med hur vi navigerar i relationer och gemenskap med andra. Genom att bli bättre på att sätta gränser kan du bygga mer högkvalitativa relationer genom samtycke, kommunikation och genom att på ett tydligt sätt uttrycka dina behov. Det är vad det hela handlar om. Hur och var vi sätter gränser är den bokstavliga strukturen för hur vi lever tillsammans med andra. Det betyder att det är en fundamentalt viktig och nödvändig färdighet att kunna förstå och navigerar i din egen gränssättning gentemot andra. Detta borde vara ett eget ämne i skolan. Eftersom det inte är det så ges den klassen här istället - för dig.

Hälsosam integritet, gränssättning handlar både om social rättvisa som mellanmänsklig effektivitet och respekt. Utan gränser är vi lika formbara som lera och är vi formbara så är vi kontrollerbara.

Gränsöverträdelser kan ske grovt och tydligt eller på ett lite smygande nästan omärkbart sätt där vi sakta eroderar gränserna och låter andra gräva sig in på vårt territorium. Hur många gånger har du inte sagt ”Äh, det är ok” när det i verkligheten inte var det. Tänk om vi uppvärderade behovet av tydliga gränser och på blodigt allvar menade att diskussioner kring gränssättning inte är gnälligt skitsnack utan i stället är en fenomenal karta till att förbättra och stärka relationen till oss själva och våra relationer. Tänk om vi verkligen såg gränssättning som en sofistikerad sport som kan ta våra relationer från ok till hälsosamma, bra eller till och med excellenta!

Detta är en blogg till dig som vill dyka djupare in i ditt eget arbete med gränssättning.Att sätta gränser handlar om att göra anspråk på ditt givna utrymme i livet, inte göra anspråk på andras utrymme.

Gränser hjälper oss att känna oss tryggare och säkrare i en värld som ofta upplevs helt tvärt om. Att sätta hälsosamma gränser betyder att vi vet vart vi behöver utrymme och vart vi behöver struktur och tydlighet i form av riktlinjer. Och det betyder att vi kommunicerar dessa behov till människorna omkring oss. Att inte ha ett språk, begrepp och en tystnad kring gränssättning skickar signalen om att det inte är viktigt och inte spelar så stor roll. Att det vi vill, behöver, längtar efter inte betyder något. Att vilka vi är i relation till andra inte spelar någon roll. Och det budskapet sipprar in i alla våra andra interaktioner. Jag vill också låta det vara sagt att gränser och gränssättning inte är ett verktyg för manipulation. Det är inte en mekanism för att kontrollera andra människor genom att få dem att buga för din vilja. Att sätta gränser handlar om att göra anspråk på ditt givna utrymme i livet, inte göra anspråk på andras utrymme.


Om gränssättning är en del av fundamentet för relationer kan det vara klokt att göra en besiktning av de bärande bjälkarna då och nu för att sätta in resurser om det behöver stärkas upp någonstans. På så sätt kan du hjälpa till att förhindra större utmaningar senare.

Många jag träffar är rädda för att ge uttryck för sina gränser, motionera sin integritet som jag brukar säga. De är rädda för att de skall stöta bort andra eller att de på ett otrevligt sätt skall tvinga andra att agera mot deras vilja. Oftast är det precis tvärtom. När vi inte sätter och upprätthåller våra gränser blir vi förbittrade, resignerade och tillbakadragna från relationer och det är det som leder till ett eventuellt uppbrott och avslut av relationen.


En gräns skiljer på det territorium som tillhör oss och det om tillhör någon annan.

Det finns tyvärr inget färdigt facit för hälsosamma gränser och en stark integritet. De är sammansatta på ett lika unikts sätt som du är. En snöflinga på triljarden du vet. Men det finns fina ramverk för diskussion och utforskande. Hoppas detta ramverk, som är inspirerat av Faith G. Harper, kan hjälpa dig att starta en dialog med både dig själv och andra som du aldrig har haft tidigare. Där bor möjligheten att med små skiften skapa stor skillnad både i relationen till dig själv samt med de människor du har omkring dig.


Så, vad är gränser? Termen gräns kan beskrivas som en linje som skiljer ett område från ett annat. En gräns skiljer på det territorium som tillhör oss och det om tillhör någon annan. Gränser är inte bara hårda de kan också vara mjuka och ibland elastiska inom rimliga gränser. Dessutom ändrar sig gränserna över tid och inom olika relationer. För att lättare orientera oss i detta böljande, organiska landskap kan det vara hjälpsamt att definiera olika typer av gränser. Alla typer av gränssättning är hemmahörande under någon av dessa sju kategorier.


Fysiska gränser Detta är gränssättning kopplat till beröring. (När, var, hur, vem etc.)

Egendom Detta är gränserna för det vi äger eller gör anspråk på. Våra bilar, hem, smycken, favoritcykeln etc.

Sexualitet Sexuella gränser omfattar både de fysiska och de emotionella aspekterna av sex. De handlar om språk, om och hur och vart du vill bli rörd av någon annan men även vilken föreställningsvärld och idéer vi har om sex.

Känslomässiga, relationella gränser Hur vi bryr oss om andra och på vilket sätt vi låter andra ha sin egen känslomässiga upplevelse.

Intellektuella gränser Handlar om våra föreställningar, tankar, idéer och hur de respekteras av oss själva och andra.

Andliga gränser Handlar om trossystem, hur vi utövar dem och vad vi väljer att dela med oss av kring dessa antaganden.

Tid En av våra mest dyrbara resurser.

Självklart överlappar ovan kategorier varandra. En gränsöverträdelse kan vara enkel eller så kan flera gränser överträdas på en och samma gång. Komplexiteten när flera gränser på en gång överträds är det som gör det så svårt, utmanande och komplicerat att både upptäcka och adressera överträdelsen. Men just att få ett språk kring gränssättning och olika kategorier att luta sig mot kan göra det något lättare att både förstå och bena ut vad som händer och hur det kan hanteras. De muskler vi tränar på gymmet blir mer uthålliga och starka. Detsamma gäller med färdigheten i gränssättning. Ju mer du tränar och övar desto bättre blir du på det och ju lättare går det. Börja att träna i relationer där du redan känner dig trygg, där det finns ömsesidig respekt och kärlek. Min svärmor gav mig nyligen ett alldeles perfekt exempel. Hon talade om för familjen att hon tänkte sluta äta avokado. Hon har aldrig gillat smaken av avokado. Dessutom tänker hon på miljöaspekten när de skall transporterats över halva jorden. Hon har hittills bara ätit dem för att inte vara till besvär, för att andra i familjen uppskattat avokado och för att det var enklast så. Denna till synes enkla sätt att skapa en tydlig gränssättning är stor i sin enkelhet. Genom att berätta om sitt beslut respekterar hon sig själv och möjliggör att vi andra kan respektera hennes gränser bättre.


Här följer några reflektionsfrågor för dig som vill fördjupa din egen förståelse för din egen gränssättning. Kanske är det också med hjälp av frågorna nedan som du kan identifiera ett område att börja träna inom.


· Vad har du för uttalade gränser inom några av ovan kategorier?

· Vilka gränsöverträdelser upplever du mest? Inom vilken kategori hör de hemma?

· Vilken typ av kategori av gränser har då svårast att respektera hos andra?


Hoppas att denna blogg har varit ett bra tankespjärn på resan mot ett rikare och lyckligare liv. Dela gärna denna blogg med någon du tycker behöver läsa detta och/eller någon du gärna diskuterar vidare med. Du kan också lyssna på poddasvnittet S3E8 - Gräns, klicka på länken eller sök på molodi podcast i din podcastspelare!


Tack!

/Moa

91 visningar0 kommentarer

Comments


_81A9736_edited.jpg
bottom of page